Ventilatiegeluid

Ventilatiegeluiden kunnen een combinatie zijn van trillingen en of turbulenties/ afstalingen van kokers of ventilatiekanalen.
Met de gepaste producten kan het geluid gereduceerd worden to aanvaardbare niveau's