Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie zal geluid, dat zich in een ruimte bevindt, als het ware 'opslorpen'.
Akoestische absorptie tegen een betonwand bijvoorbeeld, zal verhinderen dat geluidsgolven weerkaatsen.
Naast een vermindering van het geluidsniveau in een ruimte, zal absorptie voornamelijk de 'galm' wegnemen.
Geluidsabsorptie mag niet verward worden met geluidsisolatie.
Schuimpanelen kleven tegen een te lichte deur bijvoorbeeld, zal de isolatiekwaliteit van die deur niet verhogen!
Daarvoor is dan weer massa nodig.

De meeste geluidsabsorptiematerialen zijn licht en schuimachtig...